Regulamin Myjni Supercar

 • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Ręcznej Myjni Samochodowej SUPER CAR zwanych dalej Klientami.
 • Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi mycia w ramach działalności prowadzonej przez Piotr Holtzer z siedzibą przy ul. Dziewińskiej 33 w Poznaniu.
 • Myjnia jest czynna od poniedziałku do piatku w godz. 9:00 – 19:00, w soboty 9-17 oraz w niedzielę w godz.10:00 – 15:00. W okresie od 1/07 do 31/08 we wszystkie niedziele myjnia jest zamknięta. Ponadto, w niedziele niehandlowe myjnia również jest zamknięta.
 • Samochód należy odebrać w godzinach funkcjonowania myjni.
 • Myjnia świadczy usługi mycia dla pięciu typów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, Vany, busy osobowe.
 • Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w CENNIKU. Podane ceny są cenami brutto.
 • Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu w Biurze Obsługi Klienta. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej – 730 910 354
 • Płatność za usługę w myjni następuje przed lub po jej wykonaniu, u pracownuka Biura Obsługi Klienta, gotówką lub kartą płatniczą. Dowodem zapłaty za usługę jest paragon fiskalny. Faktura VAT dotycząca usługi mycia wystawiana jest na życzenie klienta.
 • Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
 • Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, pracownik dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących powiększyć się w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
 • Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia.
 • Klient, po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jesy wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
 • Myjnia SUPER CAR z siedzibą w Poznaniu jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalności w ramach myjni.
 • Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. Zlecenie pracownikowi myjni przez klienta wykonania innych usług niż usługa mycia, w szczególności wprowadzenia pojazdu do myjni i wyprowadzenia pojazdu ze stanowiska na którym wykonywana jest usługa mycia, następuje na ryzyko klienta, który w takim przypadku zobowiązany jest sprawować osobisty nadzór nad wykonywaniem takich usług.
 • Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w samochodzie np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię itp.
 • Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi, w zakresie mycia pojazdu jest rownoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień ninejszego regulaminu.
 • Niniejszy cennik oraz regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2013 roku.